CÔNG ĐIỆN SỐ 119/CĐ-PCTT&TKCN NGÀY 24/8/2017 CỦA BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TP V/V ỨNG PHÓ VỚI LŨ VÀ MƯA LỚN