CÔNG VĂN SỐ 44/PCTT&TKCN-VP NGÀY 28/10/2016 CỦA VĂN PHÒNG BCH PCTT&TKCN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CẢNH BÁO GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC

Tải về tại đây: Công văn số 44.pdf