CÔNG VĂN SỐ 45/PCTT&TKCN-VP NGÀY 07/11/2016 CỦA VĂN PHÒNG BCH PCTT&TKCN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CẢNH BÁO GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC VÀ THỜI TIẾT NGUY HIỂM TRÊN BIỂN