Công văn số 47/PCTT&TKCN-VP ngày 29/3/2017 của Văn phòng BCH PCTT và TKCN thành phố về việc ứng phó với gió mạnh trên biển