Công văn số 52/PCTT&TKCN-VP ngày 9/4/2017 của Văn phòng BCH PCTT và TKCN thành phố về việc ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển