Công văn số 53/PCTT&TKCN ngày 19/4/2017 của BCH PCTT và TKCN thành phố về việc rà soát, cập nhật phương án đảm bảo an toàn PCTT trong thời gian tổ chức kỳ thi PTTH Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017