Liên hệ

Thông tin liên hệ: Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng:

Địa chỉ: Số 692 đại lộ Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Phòng.

Tel: (0225) 3701986 - Fax: (0225) 3835892

E-mail: banchpctttkcn@haiphong.gov.vn

Website: www.dedieuhaiphong.gov.vn