Một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với nhà dân

Tác giả: TS. Nguyến Xuân Chính-TS. Nguyễn Đại Minh-TS. Vũ Thị Ngọc Vân-Viện KHCN Xây dựng