Thông báo đình chỉ các hoạt động GTVT thủy nội địa, vui chơi giải trí khu vực biển đảo, ven sông phòng chống bão số 2