Thông báo số 134/TB-PCTT&TKCN về việc hoạt động giao thông đường thủy nội địa vui chơi giải trí tại các khu vực biển đảo và ven sông sau bão số 10