THÔNG BÁO SỐ 95 V/V HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, TÀU THUYỀN THUỶ SẢN, VUI CHƠI GIẢI TRÍ TẠI CÁC KHU VỰC BIỂN ĐẢO VÀ VEN SÔNG SAU BÃO SỐ 2