TIN VỀ VÙNG ÁP THẤP TRÊN KHU VỰC ĐÔNG BẮC BIỂN ĐÔNG (SUY YẾU TỪ BÃO SỐ 6)

Tối nay (10/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 tiếp tục suy yếu thêm thành một vùng áp thấp trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. 

         Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp dịch chuyển nhanh về phía Tây Nam sau đó suy yếu và tan dần. 

           Đây là thông tin cuối cùng về vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6./.